Non Teaching (Unaided)

Mr. Jayakanthan Raja

Jr. Clerk

Mrs. Shraddha J. Walavalkar

Jr. Clerk

Mr. Abhijeet Yadav

Jr. Clerk

Mrs. Ashwini Mane

Jr. Clerk

Ms. Shweta Telge

Jr. Clerk

Ms. Shital Pawar

Jr. Clerk

Mr. Ranjeet Jadhav

Jr. Clerk

Mr. Dinesh Bhambhani

Jr. Clerk

Ms. Shraddha Gaonkar

Jr. Clerk

Ms. Madhavi Gaikar

Jr. Clerk

Mr. Prashant P Palekar

Jr. Clerk